มาคูน็อกซ์ คู่แท้ดูแลดวงตา

มาคูน็อกซ์ เพื่อนแท้ดูแลดวงตาคุณ ใส่ใจดวงตาของคุณก่อนจะสาย ความดันในตาสูงเกินไป ตาพร่ามัว แสบตา ตาต้อ วุ้นตาเสื่อม เห็นหยากไย่ จุดดำลอยไปมา ต้อหิน ต้อกระจก จอตาเสื่อม

Click-CCI-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-6

4 โรคดวงตา ควรระวัง อาการที่พบ :

  • โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม : มีอาการมองเห็นภาพซ้อน ตาโฟกัสช้า เคืองตา แสบตา ตาแห้ง สายตาล้า
  • โรคจอประสาทตาเสื่อม : มีอาการเห็นภาพซีด อ่านหนังสือลำบาก แยกแยะหน้าคนยาก เห็นจุดดำที่ศูนย์กลางภาพ
  • โรคต้อหิน : มีอาการตาพร่ามัว เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน เห็นดวงไฟเป็นรัศมี
  • โรควุ้นในตาเสื่อม : มองเห็นเงาดำ จุดๆ เส้นๆ หรือเส้นหยากไย่ลอยไปมา เห็นแสงคล้ายฟ้าแลบ หรือแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูป

4 โรคร้ายทำลายดวงตา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

  • ต้อกระจก : มีอาการตามัว ตาพร่ามัวมากขึ้นเวลากลางคืน มองเห็นสีเปลี่ยนแปลงไป สายตาสู้แสงไม่ได้เวลาอยู่กลางแดด มองเห็นภาพซ้อนเมื่อมองด้วยตาข้างเดียว ผู้ที่มีความเสี่ยง : ผู้ที่อยู่กลางแสงแดดเป็นเวลานาน ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยโรคที่มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดี อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ต้อหิน : มีอาการปวดตามากทันทีทันใดหรือเห็นแสงสีรุ้งรอบดวงตา ต้อหินเรื้อรัง ไม่มีอาการใด ๆ ต้องทำการตรวจตาอย่างละเอียดจึงจะทราบ ผู้ที่มีความเสี่ยง : สายตาสั้นมาก หรือสายตายาวมาก ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยโรคที่มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดี อายุ 40 ปีขึ้นไป เคยผ่าตัดทางตา ได้รับอุบัติเหตุทางตา เป็นโรคทางตาอื่นๆ
  • ต้อลมและต้อเนื้อ : มีอาการตาแห้ง แสบตา คันตา ตาพร่ามัว การมองเห็นแย่ลง อักเสบตาแดง ผู้มี่มีความเสี่ยง : ผู้ที่อยู่กลางแสงแดดเป็นเวลานาน ลมเข้าตา ฝุ่นเข้าตา เป็นประจำ
Click-CCI-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-6
Click-CCI-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-6
ต้อลม-ตาแดง-ต้อกระจก-ต้อหิน-ต้อเนื้อ-มาคูน็อกซ์เพื่อนแท้ดูแลดวงตา-10
Click-CCI-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-6
Click-CCI-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-6