เคอม่าแม็กซ์ ดูดซึมไว กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน

ภูมิแพ้-โรคภูมิแพ้-ภูมิแพ้อากาศ-แพ้อากาศ-อาการภูมิแพ้-26
ภูมิแพ้-โรคภูมิแพ้-ภูมิแพ้อากาศ-แพ้อากาศ-อาการภูมิแพ้-27